Odwiedziny u seniorów z Czarnej Wody

Odwiedziny u seniorów z Czarnej Wody

Krąg Seniorów “Płomienie” im. hm. Zofii Dudulewicz miały przyjemność gościć u Seniorów z Czarnej Wody. To było “powitanie lata’ tym razem w tematyce marynistycznej. W ” Karczmie pod Piratem” była kawa,herbata, masa słodkości i innych przyjemności. Potem malowanie flag. Wesołe konkursy, ze sprawności żeglarskich. Seniorzy z Czarnej Wody zaprezentowali dorobek sportowy hufca. Na…

Seniorzy w Warszawie

Seniorzy w Warszawie

Nasi seniorzy z Kręgu Seniorów “Płomienie” im. hm. Zofii Dudulewicz spędzają czas w Warszawie. Udało się im już zwiedzić Warszawską Starówkę, Zamek Królewski oraz Muzeum ZHP. Dziękujemy bardzo za możliwość zwiedzenia siedzib Sejmu i Senatu, które zorganizował Pan Senator Rzeczypospolitej Polskiej Leszkowi Czarnobajowi. Dziś ostatni dzień wycieczki, ale bardzo intensywny. W planach jest…

Gratulacje dla Starosty

Gratulacje dla Starosty

Komendant hufca hm. Andrzej Delewski złożył dziś w imieniu Hufca ZHP Kwidzyn i komendanta Chorągii Gdańskiej ZHP gratulacje Panu Tomaszowi Frejnagielowi z okazji wyboru na funkcję Starosty Powiatu Kwidzyńskiego. W spotkaniu uczestniczyła również członkini zarządu powiatu Pani Katarzyna Ochlik Rafka oraz członek zarządu powiatu Pan Tomasz Pisarek. Spotkanie dotyczyło wspólnych zadań, jakie Hufiec…

Drzewcy meldują się na Zlocie

Drzewcy meldują się na Zlocie

67 Kwidzyńska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku “Drzewcy” melduje, że zakończyła Zlot! W Dęblinie mieli okazję zobaczyć wiele maszyn latających. Brali udział w zajęciach integracyjnych, plastycznych oraz z żołnierzami WOT. Wybrali się również na koncert szant. Otrzymali puchary! To nagroda dla drużyny, która pokonała najdłuższą podróż na zlot, a byli to właśnie nasi harcerze,…

Gratulacje dla burmistrza od komendanta Chorągwi

Gratulacje dla burmistrza od komendanta Chorągwi

Komendant Hufca ZHP Kwidzyn, hm. Andrzej Delewski, wraz z członkinią komendy Hufca, phm. Anną Napiorkowską, przekazali burmistrzowi Kwidzyna, Panu Sebastianowi Kasztelanowi, gratulacje w imieniu komendanta Chorągii Gdańskiej ZHP oraz w imieniu Hufca ZHP Kwidzyn. Spotkanie dotyczyło wielu inicjatyw, jakie Kwidzyński Hufiec podejmował przez ostatnie lat we współpracy z miastem Kwidzyn.Kwidzyński Hufiec, zasięgiem obejmuje…

60 lecie “Tysiąclatki” Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Gardei

60 lecie “Tysiąclatki” Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Gardei

W miniony piątek uczestniczyliśmy w 60 leciu “Tysiąclatki” Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Gardei. Niejednokrotnie mieliśmy możliwość korzystania z budynku szkoły w ramach organizowanych rajdów, biwaków i złotów. Na co dzień w szkole funkcjonuje 23 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Bezimienni” i 13 Gromada Zuchowa “Czarne Jagódki” prowadzone przez phm. Anetę Walczak, która również…

Kapituła Stopni Wędrowniczych

Kapituła Stopni Wędrowniczych

Dziś odbyła się Kapituła Stopni Wędrowniczych, na której otworzono dwie próby na Naramiennik Wędrowniczy. Swoje próby otworzyli Mikołaj Madej i Tymoteusz Kot z 10 KDH Ignis, opiekunką prób została pwd. Basia Okońska. Próbę na stopień Harcerza Orlego otworzył Maciej Trzaska z 7 KDH im. Jana Machutty, a opiekunem został pwd. Miłosz Oleszczak. Serdecznie…

Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich

Na alarmowym posiedzeniu Komisji Stopni Instruktorskich mieliśmy przyjemność zamknięcia z wynikiem pozytywnym trzech prób na stopień przewodnika/przewodniczki. Gratulujemy druhom HO Michałowi Kocowi i HO Miłoszowi Oleszczakowi, którzy byli pod opieką phm. Wiktoriik Wesołowskiej oraz sam. Marcie Kacprzyk pod opieką phm. Joanny Kierlin -Serockiej. Swoją próbę na pierwszy stopień instruktorski otworzyła druhna sam.Justyna Czarnowska…

Integracja seniorów w Parku Dendrologicznym

Integracja seniorów w Parku Dendrologicznym

Seniorzy z Kręgu “Płomienie” spędzili dzień w Parku Dendrologicznym z seniorami z Dziennego Domu Pobytu “Senior+” w Kwidzynie. Najważniejszym punktem spotkania było zapoznanie się, integracja i wejście w inne środowisko. Były wspólne zabawy, gry, śpiewy, żarty, rozmowy i wspólny posiłek na łonie natury. Przygotowali również ognisko, na którym upiekli kiełbaski. Dzięki takim spotkaniom…

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Uroczystości obchodów Święta Narodowego 3 Maja pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza oraz pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Tegoroczne obchody miejskie poprowadziła skarbniczka hufca phm. Wiktoria Wesołowska, referat przeczytał ćwik Maciej Trzaska, wartę przy pomniku i reprezentację Hufca ze sztandarem pełniła 3 Kwidzyńska Drużyna Harcerska “Bona Ventura” im. Powstańców Warszawskich oraz 7 Kwidzyńską Drużyną Harcerską im. Jana…