Dla rodziców

Rozwój samodzielności i aktywności

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe  miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne  piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi jako jednostek, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych  rzeczy, których nie można robić w harcerskim mundurze.  Drużyny zajmują się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnością, ratownictwem medycznym, żeglarstwem. Są drużyny, które specjalizują się, w konkretnej działalności, ale większość  drużyn i środowisk harcerskich podejmuje wiele różnorodnych działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich. Harcerstwo jest wspaniałą przygodą

Jak wygląda harcerska codzienność?

W pierwszym okresie działania w drużynie harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane. Dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki (które odbywają się popołudniami albo w soboty), złoży obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, będzie chciało mieć swój pierwszy mundur. Daty,  miejsca i godziny zbiórek i wyjazdów są znane z wyprzedzeniem i zawsze można zapytać o nie drużynowego. Niestety nie zawsze harcerska aktywność jest równie intensywna i bardzo regularna. Ze względu na swoją różnorodność- trudno ubrać ją w konkretne ramy czasowe (np. w każdy piątek od 16 do 18). Zawsze  ukoronowaniem harcerskiej pracy w ciągu roku szkolnego  jest udział w obozie letnim. Z czasem nastolatek angażuje się również w organizowanie harcerskiej pracy dla młodszych harcerzy. Często, około 17-18 roku życia zostaje instruktorem. Bycie instruktorem harcerskim jest nie tylko wspaniałą przygodą i wielką lekcją (czy inni rówieśnicy w wieku lat 19 zarządzają skomplikowanymi projektami, jakimi są rajdy czy biwaki? ). Jest też kolejnym krokiem do wychowania aktywnego społecznie i świadomego obywatela. Warto wspierać w tej działalności nasze dzieci.

Niektóre gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz starszoharcerskie  działają przy szkołach publicznych. Rodzic poszukujący drużyny do której mogłoby należeć dziecko może skierować się do szkoły, w której uczy się dziecko. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele .

Gromady zuchowe zrzeszają dzieci w wieku 6-10 lat, młodzież swoją przygodę przeżywa w drużynach harcerskich i starszoharcerskich.

Informację na temat drużyn i gromad działających w naszym hufcu można znaleźć również w zakładce Jednostki. Aby dowiedzieć się kiedy odbywają się zbiórki i zapisać dziecko należy skontaktować się z drużynowym – kontakt jest podany na stronie (informacje i kontakt można znaleźć również na facebook’u jednostek – naciśnij zdjęcie jednostki, aby przejść do strony)

Składki wynoszą 32 zł na kwartał (128 zł rocznie), z czego:
🟢 11 zł – przeznaczone dla Głównej Kwatery (m.in. organizacja działań na poziomie centralnym)
🟢 21 zł – przekazywane dla Chorągwi Gdańskiej ZHP (m.in. wspomaganie hufców, kształcenie kadry czy ubezpieczenie NNW)
🟢 0 zł – otrzymuje Hufiec ZHP Kwidzyn (Hufiec sam pozyskuje środki na prowadzenie bieżącej działalności czy pozyskiwanie i magazynowanie sprzętu – bez obciążania kieszeni rodziców)
🟢 0 zł – trafia bezpośrednio do gromad i drużyn Hufca ZHP Kwidzyn (m.in. zakup materiałów programowych – zapewnia Hufiec ZHP Kwidzyn bez obciążania kieszeni rodziców)

Składkę Członkowską należy wpłacić do 20 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału tzn. 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 20 październik

Składkę można opłacić z góry na rok – 128zł

Istnieje możliwość opłacenia Składki Członkowskiej przelewem, dane do przelewu można znaleźć u drużynowych lub w zakładce Kontakt

tytuł przelewu: SKŁADKA .. KWARTAŁ + IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZA KTÓRĄ OPŁACANA JEST SKŁADKA + GROMADA/DRUŻYNA