Dzień Nauczyciela, ale i też Dzień Instruktora ZHP

Z okazji dnia instruktora składamy wszystkim instruktorom i instruktorkom życzenia. Niech wasza praca i wysiłek, który wkładacie w wychowanie młodszego pokolenia harcerzy sprawia wam radość, aby wszystkie smutki znikały w szeregach naszej organizacji. Dużo szczęścia w życiu prywatnym jak i zawodowym. 🙂

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”

Janusz Korczak

Podobne wpisy