Władze Hufca

KOMENDANT HUFCA

hm. Andrzej Delewski

601 911 566
andrzej.delewski@zhp.net.pl

Zastępczyni Komendanta ds. PROGRAMOWYCH I PRACY Z KADRĄ

hm. Anna Pokrzeptowicz

anna.pokrzeptowicz@zhp.net.pl

SKARBNICZKA HUFCA

phm. Wiktoria Wesołowska

wiktoria.wesolowska@zhp.net.pl

członkini komendy hufca ds. organizacyjnych i komunikacji

phm. Anna Napiórkowska

anna.napiorkowska@zhp.net.pl

członkini komendy hufca ds. promocji i wizerunku

phm. Urszula Piwowarska-Delewska

urszula.piwowarska@zhp.net.pl

członek komendy hufca ds. kwatermistrzowskich i logistycznych

phm. Marek Jarmułowicz

marek.jarmulowicz@zhp.net.pl