Zjazd Zwykły Hufca ZHP Kwidzyn

Mądrością Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Kwidzyn, w głosowaniu tajnym, z poparciem 100% Komendantem Hufca został wybrany Delewski Andrzej. Brawo! 👏

Wczoraj Zjazd zwykły Hufca ZHP Kwidzyn w głosowaniu tajnym wybrał komendę na lata 2023-2027 w składzie:

Komenda hufca w składzie:

🔹hm. Andrzej Delewski – komendant hufca,

🔹 phm. Wiktoria Wesołowska – skarbniczka hufca,

🔹 hm. Anna Pokrzeptowicz – zastępczyni komendanta ds. programowych i pracy z kadrą,

🔹 phm. Urszula Piwowarska-Delewska – członkini komendy hufca ds. promocji i wizerunku,

🔹 phm. Anna Napiórkowska – członkini komendy hufca ds. organizacyjnych i komunikacji,

🔹 phm. Marek Jarmułowicz – członek komendy hufca ds. kwatermistrzowskich i logistycznych.

Komisja rewizyjna w składzie:

🔸 pwd. Hanna Gburczyk – przewodnicząca,

🔸 phm. Monika Winnicka – wiceprzewodnicząca,

🔸 pwd. Dorota Kurjata – sekretarz

Gratulujemy! Życzymy wielu sukcesów i dużo siły do działania! ⚜️

Wszystkie sprawozdania władz zostały przyjęte, a komenda za lata 2019-2023 uzyskała 100% absolutorium.

Podobne wpisy