Kwatermistrzowski Biwak Technik Harcerskich

W weekend na przełomie września i października na naszej bazie w Orkuszu odbył się Kwatermistrzowski Biwak Technik Harcerskich. W szkoleniu wzięło udział 6 osób z Hufiec ZHP Kwidzyn im. Kwidzyniaków, Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa i Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego.

Szkolenie było poświęcone kwatermistrzowstwu od strony dokumentów. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami finansowymi i księgowymi, dowiedzieli się, jak prowadzić dokumentację magazynu i jakie dobre praktyki stosować w zarządzaniu bazą obozową. Zajęcia prowadzili specjaliści: hm. Beata Szymańska, hm. Tomasz Szymański i hm. Andrzej Delewski. Wieczór wszyscy uczestnicy spędzili natomiast przy grach ekonomicznych. 🤓

Podobne wpisy