Zmiany w Składkach Członkowskich na rok 2024!

Od nowego roku będą one wynosić 32 zł na kwartał (128 zł rocznie), z czego:
🟢11 zł – przeznaczone dla Głównej Kwatery (m.in. organizacja działań na poziomie centralnym)
🟢 21 zł – przekazywane dla Chorągwi Gdańskiej ZHP (m.in. wspomaganie hufców, kształcenie kadry czy ubezpieczenie NNW)
🟢 0 zł – otrzymuje Hufiec ZHP Kwidzyn (Hufiec sam pozyskuje środki na prowadzenie bieżącej działalności czy pozyskiwanie i magazynowanie sprzętu – bez obciążania kieszeni rodziców)
🟢 0 zł – trafia bezpośrednio do gromad i drużyn Hufca ZHP Kwidzyn (m.in. zakup materiałów programowych – zapewnia Hufiec ZHP Kwidzyn bez obciążania kieszeni rodziców)

Dodatkowe informacje na temat Składek Członkowskich 2024:
Składkę Członkowską należy wpłacić do 20 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału tzn. 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 20 październik

Możliwość Składki Członkowskiej rocznej wynosi – 128 zł.

Istnieje możliwość opłacenia Składki Członkowskiej przelewem, dane do przelewu można znaleźć u drużynowych lub w zakładce Kontakt

tytuł przelewu: SKŁADKA .. KWARTAŁ + IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZA KTÓRĄ OPŁACANA JEST SKŁADKA + GROMADA/DRUŻYNA

Podobne wpisy